find your store

Shanghai Orient Shopping Center-Xuhui Shop

No.8 North Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai City, China.

18917187602


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:50 / 21:50
 • Tuesday:

  09:50 / 21:50
 • Wednesday:

  09:50 / 21:50
 • Thursday:

  09:50 / 21:50
 • Friday:

  09:50 / 21:50
 • Saturday:

  09:50 / 21:50
 • Sunday:

  09:50 / 21:50

Shanghai New World

No.2-88 West Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China.

18121411615


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Huijin

No.1000 Zhaojiabang Road, Xuhui District, China.

021-64269065


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Youyicheng

No.8 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China.

021-65483841


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai No.1 Yaohan Department Store

No.501 Zhangyang Road, New Pudong District, Shanghai, China.

021-58350604


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Orient Shopping Center-Xuhui Shop

No.8 North Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai City, China.

18917187602


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:50 / 21:50
 • Tuesday:

  09:50 / 21:50
 • Wednesday:

  09:50 / 21:50
 • Thursday:

  09:50 / 21:50
 • Friday:

  09:50 / 21:50
 • Saturday:

  09:50 / 21:50
 • Sunday:

  09:50 / 21:50

Shanghai New World

No.2-88 West Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China.

18121411615


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Huijin

No.1000 Zhaojiabang Road, Xuhui District, China.

021-64269065


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Youyicheng

No.8 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China.

021-65483841


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai No.1 Yaohan Department Store

No.501 Zhangyang Road, New Pudong District, Shanghai, China.

021-58350604


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Orient Shopping Center-Xuhui Shop

No.8 North Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai City, China.

18917187602


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:50 / 21:50
 • Tuesday:

  09:50 / 21:50
 • Wednesday:

  09:50 / 21:50
 • Thursday:

  09:50 / 21:50
 • Friday:

  09:50 / 21:50
 • Saturday:

  09:50 / 21:50
 • Sunday:

  09:50 / 21:50

Shanghai New World

No.2-88 West Nanjing Road, Huangpu District, Shanghai, China.

18121411615


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Huijin

No.1000 Zhaojiabang Road, Xuhui District, China.

021-64269065


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai Youyicheng

No.8 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China.

021-65483841


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shanghai No.1 Yaohan Department Store

No.501 Zhangyang Road, New Pudong District, Shanghai, China.

021-58350604


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Tianjin G-YuanBao Binghai International Shopping Center

No.19 huanghai Road, Binhai New Area, Tianjin, China.

022-25635752


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Tianjin G-YuanBao Binghai International Shopping Center

No.19 huanghai Road, Binhai New Area, Tianjin, China.

022-25635752


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Tianjin G-YuanBao Binghai International Shopping Center

No.19 huanghai Road, Binhai New Area, Tianjin, China.

022-25635752


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Chongqing New Century Department Store

No.7 Guanyinqiao Pedestrian Street, Jiangbei District, Chongqing, China.

023-86871049


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Chongqing Metropolitan Plaza

No.68 Zourong Road, Yuzhong District, Chongqing, China .

023-63614664


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:10
 • Tuesday:

  10:00 / 22:10
 • Wednesday:

  10:00 / 22:10
 • Thursday:

  10:00 / 22:10
 • Friday:

  10:00 / 22:10
 • Saturday:

  10:00 / 22:10
 • Sunday:

  10:00 / 22:10

Chongqing Far Eastern Department Store

No.10 Beicheng Tian Street Jiangbei, Chongqing, China.

023-89186326


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Chongqing New Century Department Store

No.7 Guanyinqiao Pedestrian Street, Jiangbei District, Chongqing, China.

023-86871049


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Chongqing Metropolitan Plaza

No.68 Zourong Road, Yuzhong District, Chongqing, China .

023-63614664


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:10
 • Tuesday:

  10:00 / 22:10
 • Wednesday:

  10:00 / 22:10
 • Thursday:

  10:00 / 22:10
 • Friday:

  10:00 / 22:10
 • Saturday:

  10:00 / 22:10
 • Sunday:

  10:00 / 22:10

Chongqing Far Eastern Department Store

No.10 Beicheng Tian Street Jiangbei, Chongqing, China.

023-89186326


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Chongqing New Century Department Store

No.7 Guanyinqiao Pedestrian Street, Jiangbei District, Chongqing, China.

023-86871049


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Chongqing Metropolitan Plaza

No.68 Zourong Road, Yuzhong District, Chongqing, China .

023-63614664


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:10
 • Tuesday:

  10:00 / 22:10
 • Wednesday:

  10:00 / 22:10
 • Thursday:

  10:00 / 22:10
 • Friday:

  10:00 / 22:10
 • Saturday:

  10:00 / 22:10
 • Sunday:

  10:00 / 22:10

Chongqing Far Eastern Department Store

No.10 Beicheng Tian Street Jiangbei, Chongqing, China.

023-89186326


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Beijing LH Friendship Shopping Jinyuan Shop

No.1 Yuanda Road, Haidian District, Beijing, China.

15810543696


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Beijing LH Friendship Shopping Jinyuan Shop

No.1 Yuanda Road, Haidian District, Beijing, China.

15810543696


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Beijing LH Friendship Shopping Jinyuan Shop

No.1 Yuanda Road, Haidian District, Beijing, China.

15810543696


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Shenyang Zhong Xing

No.86 North Taiyuan Street, Shenyang City, Liaoning Province, China.

024-23406911


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Shenyang Zhong Xing

No.86 North Taiyuan Street, Shenyang City, Liaoning Province, China.

024-23406911


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Shenyang Zhong Xing

No.86 North Taiyuan Street, Shenyang City, Liaoning Province, China.

024-23406911


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Harbin Orand Shopping Centre

No.73 Shangzhi Street, Harbin City, Heilongjiang Province, China.

0451-53622530


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:00
 • Tuesday:

  09:30 / 21:00
 • Wednesday:

  09:30 / 21:00
 • Thursday:

  09:30 / 21:00
 • Friday:

  09:30 / 21:00
 • Saturday:

  09:30 / 21:00
 • Sunday:

  09:30 / 21:00

Harbin Orand Shopping Centre

No.73 Shangzhi Street, Harbin City, Heilongjiang Province, China.

0451-53622530


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:00
 • Tuesday:

  09:30 / 21:00
 • Wednesday:

  09:30 / 21:00
 • Thursday:

  09:30 / 21:00
 • Friday:

  09:30 / 21:00
 • Saturday:

  09:30 / 21:00
 • Sunday:

  09:30 / 21:00

Harbin Orand Shopping Centre

No.73 Shangzhi Street, Harbin City, Heilongjiang Province, China.

0451-53622530


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:00
 • Tuesday:

  09:30 / 21:00
 • Wednesday:

  09:30 / 21:00
 • Thursday:

  09:30 / 21:00
 • Friday:

  09:30 / 21:00
 • Saturday:

  09:30 / 21:00
 • Sunday:

  09:30 / 21:00

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Mudanjiang Wanlilai

No.58 Taiping Road, Mudanjiang City, Heilongjiang Province, China.

0453-6999892


OPENING HOURS:

 • Monday:

  08:30 / 17:30
 • Tuesday:

  08:30 / 17:30
 • Wednesday:

  08:30 / 17:30
 • Thursday:

  08:30 / 17:30
 • Friday:

  08:30 / 17:30
 • Saturday:

  08:30 / 17:30
 • Sunday:

  08:30 / 17:30

Nanjing Golden Eagle

No.89 Hanzhong Road, Baixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.

025-84708899*5466


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Nanjing Golden Eagle

No.89 Hanzhong Road, Baixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.

025-84708899*5466


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Nanjing Golden Eagle

No.89 Hanzhong Road, Baixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, China.

025-84708899*5466


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Wuxi Commercial Mansion

No.343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82710553


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Wuxi Yaohan Department Store

No.168 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82747226


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Wuxi Commercial Mansion

No.343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82710553


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Wuxi Yaohan Department Store

No.168 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82747226


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Wuxi Commercial Mansion

No.343 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82710553


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Wuxi Yaohan Department Store

No.168 Zhongshan Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China.

0510-82747226


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Changzhou Shopping Center

No.1 West Yanling Road, Changzhou, Jiangsu Province, China.

0519-88111815


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Changzhou Shopping Center

No.1 West Yanling Road, Changzhou, Jiangsu Province, China.

0519-88111815


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Changzhou Shopping Center

No.1 West Yanling Road, Changzhou, Jiangsu Province, China.

0519-88111815


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Suzhou Jiuguang

No.268 Wangdun Road, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-62694939


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:40
 • Tuesday:

  09:30 / 21:40
 • Wednesday:

  09:30 / 21:40
 • Thursday:

  09:30 / 21:40
 • Friday:

  09:30 / 21:40
 • Saturday:

  09:30 / 21:40
 • Sunday:

  09:30 / 21:40

Suzhou Metro Shopping Mall

No.245 Guanqian Street, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-65810167


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Suzhou Jiuguang

No.268 Wangdun Road, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-62694939


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:40
 • Tuesday:

  09:30 / 21:40
 • Wednesday:

  09:30 / 21:40
 • Thursday:

  09:30 / 21:40
 • Friday:

  09:30 / 21:40
 • Saturday:

  09:30 / 21:40
 • Sunday:

  09:30 / 21:40

Suzhou Metro Shopping Mall

No.245 Guanqian Street, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-65810167


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Suzhou Jiuguang

No.268 Wangdun Road, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-62694939


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:40
 • Tuesday:

  09:30 / 21:40
 • Wednesday:

  09:30 / 21:40
 • Thursday:

  09:30 / 21:40
 • Friday:

  09:30 / 21:40
 • Saturday:

  09:30 / 21:40
 • Sunday:

  09:30 / 21:40

Suzhou Metro Shopping Mall

No.245 Guanqian Street, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

0512-65810167


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Ningbo International Shopping Centre

No.166 East Zhongshan Road, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

0574-87684037


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Ningbo International Shopping Centre

No.166 East Zhongshan Road, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

0574-87684037


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Ningbo International Shopping Centre

No.166 East Zhongshan Road, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

0574-87684037


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Hefei Intime

No.98 Middle Changjiang Road, Hefei City,Anhui Province, China.

0551-62619570


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Hefei Intime

No.98 Middle Changjiang Road, Hefei City,Anhui Province, China.

0551-62619570


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Hefei Intime

No.98 Middle Changjiang Road, Hefei City,Anhui Province, China.

0551-62619570


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Bengbu Shopping Center

No. 981 Huaihe Road, Bengshan District, Bengbu City, Anhui Province, China.

0552-3075877


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:00
 • Tuesday:

  09:00 / 21:00
 • Wednesday:

  09:00 / 21:00
 • Thursday:

  09:00 / 21:00
 • Friday:

  09:00 / 21:00
 • Saturday:

  09:00 / 21:00
 • Sunday:

  09:00 / 21:00

Bengbu Shopping Center

No. 981 Huaihe Road, Bengshan District, Bengbu City, Anhui Province, China.

0552-3075877


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:00
 • Tuesday:

  09:00 / 21:00
 • Wednesday:

  09:00 / 21:00
 • Thursday:

  09:00 / 21:00
 • Friday:

  09:00 / 21:00
 • Saturday:

  09:00 / 21:00
 • Sunday:

  09:00 / 21:00

Bengbu Shopping Center

No. 981 Huaihe Road, Bengshan District, Bengbu City, Anhui Province, China.

0552-3075877


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:00
 • Tuesday:

  09:00 / 21:00
 • Wednesday:

  09:00 / 21:00
 • Thursday:

  09:00 / 21:00
 • Friday:

  09:00 / 21:00
 • Saturday:

  09:00 / 21:00
 • Sunday:

  09:00 / 21:00

Xi’an SKP

No.261 North Chang'an Road,Beilin District, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

18192268873


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Jinan Silver Plaza

No.66 Luoyuan Street, Jinan City, Shandong Province, China.

0531-86132221


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Xi’an SKP

No.261 North Chang'an Road,Beilin District, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

18192268873


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Jinan Silver Plaza

No.66 Luoyuan Street, Jinan City, Shandong Province, China.

0531-86132221


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Xi’an SKP

No.261 North Chang'an Road,Beilin District, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

18192268873


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Jinan Silver Plaza

No.66 Luoyuan Street, Jinan City, Shandong Province, China.

0531-86132221


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 21:30
 • Tuesday:

  09:30 / 21:30
 • Wednesday:

  09:30 / 21:30
 • Thursday:

  09:30 / 21:30
 • Friday:

  09:30 / 21:30
 • Saturday:

  09:30 / 21:30
 • Sunday:

  09:30 / 21:30

Zhengzhou Dennis Store-Renmin Shop

No.2 Renmin Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-66206956


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Zhengzhou Dennis-David Plaza

Intersection of Erqi Road & Taikang Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-60925960


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Zhengzhou Dennis Store-Renmin Shop

No.2 Renmin Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-66206956


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Zhengzhou Dennis-David Plaza

Intersection of Erqi Road & Taikang Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-60925960


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Zhengzhou Dennis Store-Renmin Shop

No.2 Renmin Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-66206956


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Zhengzhou Dennis-David Plaza

Intersection of Erqi Road & Taikang Road,Erqi District,Zhengzhou City,Henan Province,China.

0371-60925960


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Xinyang Hemei Square

Dongfanghong Road, Xinyang City, Henan Province, China.

0376-3382008


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Xinyang Hemei Square

Dongfanghong Road, Xinyang City, Henan Province, China.

0376-3382008


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Xinyang Hemei Square

Dongfanghong Road, Xinyang City, Henan Province, China.

0376-3382008


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Changsha wangfujing Department Store

No.27 Middle Huangxing Road, Changsha City, Hunan Province, China.

0731-84892764


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Changsha wangfujing Department Store

No.27 Middle Huangxing Road, Changsha City, Hunan Province, China.

0731-84892764


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Changsha wangfujing Department Store

No.27 Middle Huangxing Road, Changsha City, Hunan Province, China.

0731-84892764


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Guangzhou Friendship Shop

No.371-375 East Huanshi Road, Guangzhou City,Guangdong Province, China.

020-87612944


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Guangzhou Friendship Shop

No.371-375 East Huanshi Road, Guangzhou City,Guangdong Province, China.

020-87612944


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Guangzhou Friendship Shop

No.371-375 East Huanshi Road, Guangzhou City,Guangdong Province, China.

020-87612944


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Kingglory

No.2028 South Renmin Road, Luohu District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-82611236


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Shenzhen Maoye-Nanshan Shop

No.2748 Haide 2 Street, Nanshan District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-26659781


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Maoye-Huaqiangbei Shop

No.2009 North Huaqiang Road, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-83019863


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Kingglory

No.2028 South Renmin Road, Luohu District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-82611236


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Shenzhen Maoye-Nanshan Shop

No.2748 Haide 2 Street, Nanshan District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-26659781


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Maoye-Huaqiangbei Shop

No.2009 North Huaqiang Road, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-83019863


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Kingglory

No.2028 South Renmin Road, Luohu District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-82611236


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Shenzhen Maoye-Nanshan Shop

No.2748 Haide 2 Street, Nanshan District, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-26659781


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Shenzhen Maoye-Huaqiangbei Shop

No.2009 North Huaqiang Road, Shenzhen City,Guangdong Province, China.

0755-83019863


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Zhanjiang Crowne Plaza

No.31 Leshan Road, Kaifa District, Zhanjiang City,Guangdong Province, China.

0759-3386983


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Zhanjiang Crowne Plaza

No.31 Leshan Road, Kaifa District, Zhanjiang City,Guangdong Province, China.

0759-3386983


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Zhanjiang Crowne Plaza

No.31 Leshan Road, Kaifa District, Zhanjiang City,Guangdong Province, China.

0759-3386983


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Nanning The MIXC

No.136 Minzu Street,Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Nanning ShuiJingCheng shop

No.61 Jinhu Road, Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

18978940183


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Nanning Dream Island-Minzu Shop

No.49 Minzu Avenue, Qingxiu, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Nanning The MIXC

No.136 Minzu Street,Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Nanning ShuiJingCheng shop

No.61 Jinhu Road, Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

18978940183


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Nanning Dream Island-Minzu Shop

No.49 Minzu Avenue, Qingxiu, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Nanning The MIXC

No.136 Minzu Street,Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Nanning ShuiJingCheng shop

No.61 Jinhu Road, Qingxiu District, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

18978940183


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Nanning Dream Island-Minzu Shop

No.49 Minzu Avenue, Qingxiu, Nanning City,Guangxi Zhuang Autonomous Region,China.

0771-2826105


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:30
 • Tuesday:

  10:00 / 22:30
 • Wednesday:

  10:00 / 22:30
 • Thursday:

  10:00 / 22:30
 • Friday:

  10:00 / 22:30
 • Saturday:

  10:00 / 22:30
 • Sunday:

  10:00 / 22:30

Haikou Seaview International

No.8 Haixiu Road, Haikou City,Hainan Province,China.

0898-68925528


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Haikou Shengsheng Department Store

No.26 Binhai Street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province, China.

0898-32889793


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Haikou Seaview International

No.8 Haixiu Road, Haikou City,Hainan Province,China.

0898-68925528


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Haikou Shengsheng Department Store

No.26 Binhai Street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province, China.

0898-32889793


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Haikou Seaview International

No.8 Haixiu Road, Haikou City,Hainan Province,China.

0898-68925528


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:30
 • Tuesday:

  09:30 / 22:30
 • Wednesday:

  09:30 / 22:30
 • Thursday:

  09:30 / 22:30
 • Friday:

  09:30 / 22:30
 • Saturday:

  09:30 / 22:30
 • Sunday:

  09:30 / 22:30

Haikou Shengsheng Department Store

No.26 Binhai Street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province, China.

0898-32889793


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:30 / 22:00
 • Tuesday:

  09:30 / 22:00
 • Wednesday:

  09:30 / 22:00
 • Thursday:

  09:30 / 22:00
 • Friday:

  09:30 / 22:00
 • Saturday:

  09:30 / 22:00
 • Sunday:

  09:30 / 22:00

Guiyang Modern Capital

No.1 North Zhonghua Road,Yunyan District,Guiyang City, Guizhou Province, China.

0851-86885771


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Guiyang Modern Capital

No.1 North Zhonghua Road,Yunyan District,Guiyang City, Guizhou Province, China.

0851-86885771


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Guiyang Modern Capital

No.1 North Zhonghua Road,Yunyan District,Guiyang City, Guizhou Province, China.

0851-86885771


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 22:00
 • Tuesday:

  10:00 / 22:00
 • Wednesday:

  10:00 / 22:00
 • Thursday:

  10:00 / 22:00
 • Friday:

  10:00 / 22:00
 • Saturday:

  10:00 / 22:00
 • Sunday:

  10:00 / 22:00

Kunming Gingko – Huidu Shop

No.131 Baita Road, Panlong District, Kunming City, Yunnan Province,China.

0871-65367840


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Kunming Gingko – Huidu Shop

No.131 Baita Road, Panlong District, Kunming City, Yunnan Province,China.

0871-65367840


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Kunming Gingko – Huidu Shop

No.131 Baita Road, Panlong District, Kunming City, Yunnan Province,China.

0871-65367840


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:00
 • Tuesday:

  10:00 / 21:00
 • Wednesday:

  10:00 / 21:00
 • Thursday:

  10:00 / 21:00
 • Friday:

  10:00 / 21:00
 • Saturday:

  10:00 / 21:00
 • Sunday:

  10:00 / 21:00

Xi’an Minsheng Department Store

No .103 Jiefang Road, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

029-87481832


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Xi’an Minsheng Department Store

No .103 Jiefang Road, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

029-87481832


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Xi’an Minsheng Department Store

No .103 Jiefang Road, Xi'an City, Shaanxi Province, China .

029-87481832


OPENING HOURS:

 • Monday:

  10:00 / 21:30
 • Tuesday:

  10:00 / 21:30
 • Wednesday:

  10:00 / 21:30
 • Thursday:

  10:00 / 21:30
 • Friday:

  10:00 / 21:30
 • Saturday:

  10:00 / 21:30
 • Sunday:

  10:00 / 21:30

Lanzhou Guofang Department Store

No 174 Zhuanglan Road,Lanzhou City,Gansu Province,China.

13609395565


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Lanzhou Guofang Department Store

No 174 Zhuanglan Road,Lanzhou City,Gansu Province,China.

13609395565


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

Lanzhou Guofang Department Store

No 174 Zhuanglan Road,Lanzhou City,Gansu Province,China.

13609395565


OPENING HOURS:

 • Monday:

  09:00 / 21:30
 • Tuesday:

  09:00 / 21:30
 • Wednesday:

  09:00 / 21:30
 • Thursday:

  09:00 / 21:30
 • Friday:

  09:00 / 21:30
 • Saturday:

  09:00 / 21:30
 • Sunday:

  09:00 / 21:30

NEWSLETTER:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER